OM MEG...

Anita silden prante

Jeg er 49 år, gift med Morten, mor til 3 barn og bor i Bergen.  Jeg har flere utdannelser, men den som ligger mitt hjerte nærmest er Master i Jordmorfag. Å jobbe som Jordmor er en fantastisk jobb. Tett på de store hendelsene i livet, både glede og sorg, og tett på kvinnehelse på alle måter. Den 18.oktober 2019 startet jeg Menopausebyanita på instagram, og den historien skal jeg fortelle mer om i avsnittet under. 

selvportrett-1.jpg

Menopausebyanita

Som kvinne og jordmor er jeg nok over gjennomsnittet interessert i kvinnehelse, og etter mye leting og scrolling om overgangsalder innså jeg at temaet er lite omtalt i digitale medier. På mange måter kan jeg skjønne det, det er jo ikke et sexy tema, ei heller en fest-høydare, men det angår jo alle kvinner og er en naturlig del av det å være kvinne. Jeg valgte derfor selv å gjøre noe med denne “stillheten”. På den Internasjonale menopausedagen, 18.oktober 2019, startet jeg derfor instagramkontoen Menopausebyanita med flagg og krone. Det feires! Gjennom å dele egne erfaringer og kunnskaper er målet å bryte ned tabuer og stigma om overgangsalderen, bidra til økt innsikt og dermed bedre kvinnehelse.