FÅ INNSIKT OG KONTROLL OVER EGEN HELSE I OVERGANGSALDEREN

LA OSS SNAKKE OM OVERGANGSALDEREN

"OVERGANGSALDER ER ET TEMA SOM ANGÅR ALLE KVINNER, MEN SOM FÅ SNAKKER OM" Anita Prante

KJÆRE MEDKVINNE,

Med denne nettsiden ønsker jeg å øke kunnskapen, bevisstheten og respekten for overgangsalderen! Bevissthet og kunnskap gjør oss kvinner sterkere, det “empower” oss og  det bidrar til å bryte ned stigma og tabu om overgangsalderen, som tross alt, angår alle kvinner, før eller siden. Tusen takk for at du er med!

LA OSS SNAKKE OM MENOPAUSEN!
Overgangsalder er en naturlig prosess, og er i seg selv ingen sykdom. Allikevel er der kvinner som sliter, gjerne uten å vite at det er overgangsalderen som er årsaken. En skummel følelse av at noe er "galt" eller forandret, men hva da? Og det er der jeg ønsker å hjelpe og bidra. Hjelpe og bidra ved å snakke om overgangsalderen. Vi kvinner kan dele, støtte og opplyse hverandre til mer innsikt og kontroll over egen helse gjennom menopausen!

symptomer

Jeg vil dele mine erfaringer og jordmorkunnskaper om små og store symptomer i overgangsalderen.

hva hjelper?

Der er mange måter å mestre de symptomene som kommer og jeg vil ha fokus på hva som kan hjelpe.

Fellesskap

La oss bygge et felleskap av sterke og modige kvinner som bryter stigma og tabu ved å snakke om menopausen!

mine Verdier i formidlingen

ærlig

positiv

Aktuell

ta gjerne kontakt med meg!
La oss snakke om overgangsalderen.